skip to Main Content

Privacy- en cookiebeleid

Voor het verlenen van haar diensten verwerkt Mastermatch persoonsgegevens. We nemen de privacy van jouw persoonsgegevens heel serieus.

Datum inwerkingtreding: 01 december 2023.

In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Mastermatch verzamelt en voor welke doeleinden. Hierbij houden we ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat Mastermatch:

 • Alleen persoonsgegevens verzamelt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden;
 • Persoonsgegevens pas verwerkt nadat je hier toestemming voor hebt gegeven;
 • Persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat vereist is voor de dienstverlening van Mastermatch of wanneer de wet Mastermatch hiertoe verplicht;
 • Afspraken maakt met derden als Mastermatch persoonsgegevens toch moet delen voor het kunnen verlenen van haar diensten, om er voor te zorgen dat ze niet gebruikt worden voor andere doeleinden;
 • Beveiligingsmaatregelen neemt voor de bescherming van je persoonsgegevens en dit ook van derden eist die in opdracht van Mastermatch gegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteert om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Vragen, verzoeken en opmerkingen zijn over het verwerken van persoonsgegevens zijn altijd welkom en mogen worden gericht aan Mastermatch via hello@mastermatch.net.

Wanneer ontvangt Mastermatch persoonsgegevens?
 • Je geeft Mastermatch vrijwillig informatie als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Mastermatch via een registratiepagina op de website;
 • Als je je aanmeldt als gebruiker op de website www.mastermatch.net geef je Mastermatch vrijwillig je gegevens om een betaling te voltooien, namelijk je naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens;
 • Als je een account aanmaakt voor het achterliggend platform Mighty Networks geef je Mastermatch vrijwillig ook informatie over je bedrijf en jou als professional, onder andere je specialisme, bedrijfsnaam en het type bedrijf (ZZP, MKB, etc). Deze informatie is alleen inzichtelijk voor leden van Mastermatch;
 • Mastermatch ontvangt ook technische meetgegevens van de apparatuur, zoals je IP-adres, en jouw surfgedrag op de website. Soms maakt Mastermatch hierbij gebruik van cookies.
Voor welke doeleinden verzamelt Mastermatch persoonsgegevens?
 • Om het jou de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website en de achterliggende community software Mighty Networks (via een account);
 • Om je te kunnen informeren over ontwikkelingen en informatie over Mastermatch;
 • Voor de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Mastermatch en betalingen te kunnen verwerken;
 • Om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de website te verbeteren;
 • Om advertenties zo veel mogelijk te laten aansluiten op interesses van mensen en daarmee te voorkomen dat deze onnodig worden getoond indien deze voor mensen niet relevant zijn.
Waar gebruikt Mastermatch cookies voor?

Een cookie is eigenlijk een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder staat welke cookies Mastermatch gebruikt en waarvoor:

 • Functionele cookies: deze plaatst een website altijd en zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Functionele cookies voorkomen bijvoorbeeld dat je steeds opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt;
 • Analytische cookies: deze cookies meten je surfgedrag op de website. Zo kan Mastermatch bijvoorbeeld zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke onderdelen populair zijn. Deze metingen helpen Mastermatch om de website en de bezoekerservaring te verbeteren. De gegevens die Mastermatch verzamelt met analytische cookies zijn anoniem. Hiervoor heeft Mastermatch een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics. Het IP-adres wordt gemaskeerd en er wordt geen data doorgestuurd voor Aanvullende Google Diensten;
 • Cookies voor social media: om verhalen, afbeeldingen en bijvoorbeeld video’s te kunnen delen via social media vanaf de website, gebruikt Mastermatch speciale cookies die jou herkennen als je op het apparaat ingelogd bent op dat sociale netwerk. Dan hoef je niet opnieuw in te loggen. Zij verzamelen hiermee gegevens over de pagina op de website die je deelt. Lees de privacyverklaring van het sociale netwerk om er achter te komen wat zij precies doen met deze gegevens.
 • Cookies voor advertenties: om haar diensten onder de aandacht te brengen gebruikt Mastermatch online advertenties. Hierbij zorgt Mastermatch met behulp van cookies dat deze zo relevant mogelijk zijn en niet onnodig worden getoond. Zo onthouden de cookies bijvoorbeeld dat je een advertentie al een hebt gezien, zodat je die niet te vaak te zien krijgt. Ook wordt bijgehouden hoe vaak er op een advertentie wordt geklikt, om te meten hoe effectief de advertentie is. Mastermatch maakt niet bij alle advertenties gebruik van cookies.
Wanneer geeft Mastermatch persoonsgegevens door aan derden?
 • Alleen als het nodig is voor Mastermatch om haar diensten aan jou te kunnen verlenen deelt Mastermatch gegevens aan derden. Mastermatch maakt bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor het verzenden van e-mails aan jou, en met een derde partij voor de verwerking van betalingen via de website. Mastermatch sluit hiervoor een verwerkingsovereenkomst met deze partijen om er voor te zorgen dat je gegevens niet voor een ander doel wordt gebruikt. Ook wordt hierin geregeld dat je gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn;
 • Als Mastermatch wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het geval van een strafrechtelijk onderzoek, zal Mastermatch voldoen aan haar plicht.
Hoe lang bewaart Mastermatch gegevens?
 • Je gegevens bewaren we zolang als je een account hebt bij Mastermatch, of zolang als je zelf aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen. Mastermatch verwijdert hierna je gegevens uit onze eigen systemen en de systemen van derden waarmee Mastermatch een verwerkingsovereenkomst heeft;
 • Een uitzondering hierop zijn gegevens waarvoor Mastermatch een wettelijke bewaarplicht heeft.
Hoe kan je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via je profielinstellingen van jouw account of door Mastermatch een bericht te sturen naar hello@mastermatch.net vanaf het e-mailadres waarmee je bekend bent bij Mastermatch.
 • Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mastermatch en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover Mastermatch beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wat doet Mastermatch aan beveiliging van gegevens?

Mastermatch neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tot je gegevens te beperken. Het deel van de website waarin jij je gegevens verstrekt bevindt zich bijvoorbeeld binnen een beveiligde SSL omgeving. De toegang tot gegevens is afgeschermd, beveiligd en alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Daarnaast wordt de applicatie Mastermatch altijd voorzien van de laatste beveiligingsupdates.

Waarvoor is Mastermatch niet verantwoordelijk?
 • Mastermatch is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites of derde partijen waarmee Mastermatch een verwerkingsovereenkomst heeft. Lees altijd het privacybeleid van deze partijen om te weten hoe zij met jouw gegevens omgaan;
 • Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen gebruik maken van Mastermatch onder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Echter, Mastermatch kan dit niet controleren. Als je jonger bent dan 16 jaar, vraag dan altijd toestemming aan je ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Als zij aan Mastermatch kenbaar maken geen toestemming te verlenen, zal Mastermatch het account en de gegevens verwijderen. 
Autoriteit Persoonsgegevens

Mastermatch helpt je graag als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Mastermatch. Mochten we er desondanks niet uitkomen samen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Mastermatch is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Controleer deze daarom regelmatig.