skip to Main Content

Wat voor zoekvragen worden er gesteld in de cirkels?

In businesscirkels gaan de zoekvragen vaak over nieuwe contacten met potentiële zakenpartners, samenwerkingen en klanten. Maar uiteindelijk is elke vraag die groei op zakelijk of persoonlijk vlak kan bevorderen een relevante vraag. De leden helpen elkaar met de vragen of gaan in hun eigen netwerk na met wie zij leden in contact kunnen brengen.

In kenniscirkels worden onder andere concrete uitdagingen, hulpvragen en lessen gedeeld. Dat gaat vaak over onderwerpen gerelateerd aan de focus van de cirkel. Kenniscirkels zijn vaak gericht op bijvoorbeeld een thema, vakgebied of branche. De leden helpen elkaar met de vragen of gaan in hun eigen netwerk na met wie zij leden in contact kunnen brengen.

Back To Top