skip to Main Content

Wat wordt niet gewaardeerd in de cirkels?

Reclame, overmatige zelf-promotie of recruitment wordt niet op prijs gesteld. De cirkels zijn geënt op samenwerking. Als je zelf niet of weinig bijdraagt merk je vanzelf dat wederzijdse bereidheid om te helpen ook afneemt.

Back To Top