skip to Main Content

Hoe worden de cirkelsessies gepland?

De cirkelsessies vinden steeds op dezelfde dag en tijdstip plaats. Hoe vaak (mininaal eens per 4 weken) en op welk moment bepaalt een cirkel zelf.

Back To Top